0412802301

Welkom bij

Tandprothetische Praktijk Dentoss

Tandprotheses

op maat

Een perfecte passing

Met ruim 20 jaar ervaring

Welkom bij Dentoss

Wij zijn gespecialiseerd in het aanmeten van kunstgebitten. Wij maken protheses volledig in eigen beheer in ons praktijk. Een kunstgebit is maatwerk waar de individuele wensen van de klant voorop staan. Juist die afstemming is uiterst belangrijk.

Laat u informeren over de eventuele mogelijkheden voor u via deze website. De openingstijden van de praktijk zijn onder aan de website te vinden.

Met alle vragen en klachten over een kunstgebit bent u bij de tandprotheticus aan het juiste adres.

U bent bij ons van harte welkom voor alle vragen, informatie en advies.

        

Maak een afspraak

Onze Diensten

Tandprothetische Praktijk Dentoss levert diverse diensten met betrekking tot kunstgebitten

Aanmeten

Na het kennismakingsgesprek en het mondonderzoek wordt u nog een aantal keren terugverwacht voor behandeling. Hieronder volgt een omschrijving van de behandelingen die u zult ondergaan:

 1. De eerste afdruk:

Er worden van uw boven- en onderkaak met zogenaamde “confectielepels” afdrukken gemaakt. Op deze afdrukken worden de “individuele lepels” (individuele mal)gemaakt.

 1. De definitieve afdruk:

Deze afdrukken worden gemaakt met lepels die al het model van uw kaak hebben. Eerst worden de randen opgebouwd met een stug materiaal en vervolgens met een dunner materiaal de detailweergave afgedrukt. Ook0 worden tijdens deze behandeling de tanden uitgezocht. Indien u bepaalde wensen heeft hieromtrent kunt u dat kenbaar maken. Heeft u eventueel een foto van uzelf met uw natuurlijke tanden kunt u deze meenemen. U heeft wat betreft kleur, vorm en grootte van de tanden alle inspraak.

 1. Het beetbepalen:

Hierbij wordt bepaald op welke hoogte u straks met uw kiezen op elkaar gaat bijten en hoe ver uw tanden naar voren of naar achteren geplaatst moeten worden. De tanden die de vorige behandeling zijn uitgezocht kunt u bekijken en beoordelen voordat de prothese definitief gemaakt wordt.

 1. Passen in was:

Er is een “proefprothese” gemaakt die u voor de spiegel in uw mond kunt bekijken. De tanden en kiezen zitten nu in was. De prothese zit nog niet strak maar u kunt wel zien hoe u er straks uit komt te zien. Indien u iets niet mooi vindt kan dit nog veranderd worden. Als u tevreden bent met uw nieuwe uiterlijk wordt de prothese definitief gemaakt. Achteraf veranderen is niet meer mogelijk.

 1. Plaatsen:

De prothese is klaar en wordt nu geplaatst. U krijgt voorlichting omtrent het indragen en een handleiding mee naar huis. U zult na het plaatsen van de prothese misschien nog enkele keren terug moeten komen om kleine pijnplekjes te laten ontlasten. U merkt dat er nog best wel wat komt kijken alvorens uw prothese klaar is. Alle behandelingen gaan op afspraak. Wilt u op tijd aanwezig zijn voor uw afspraak, wij werken vrij stipt

Prothese op implantaten

Een loszittend onderkunstgebit is een van de meest voorkomende klachten bij volledig prothese dragers. Als een kunstgebit bestemd voor een onderkaak niet goed blijft zitten, kan in voorkomende gevallen hulp inroepen van een implantoloog. In nauwe samenspraak kunnen onze praktijk en de implantoloog ervoor zorgen dat uw kunstgebit een hechte verbinding krijgt met uw kaak, terwijl deze toch uitneembaar blijft.

Een implantaat is een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Om een kunstgebit goed te kunnen dragen zijn minimaal twee nodig. Een implantaat is in de regel gemaakt van titanium en heeft een keramische buitenlaag. Dit zijn beiden materialen die door het lichaam niet worden afgestoten. De plaatsing gebeurt altijd bij de implantoloog onder plaatselijke verdoving.

Een implantaat in de bovenkaak is zeldzaam; implantaten in de onderkaak daarentegen komen veelvuldig voor. Als uw kaak geheel genezen is van de ingreep en het implantaat in het bot vastzit, biedt het implantaat houvast aan uw uiteindelijke kunstgebit.

Wanneer kiezen voor implantaten
Een implantaat wordt vaak geplaatst als u over het functioneren van een “normaal” kunstgebit niet tevreden bent en klachten blijft houden. Of als u na verloop van tijd klachten ontwikkelt. Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot, wat klachten kan geven. Bij een controlebezoek kan worden vast gesteld of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten nodig is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee mogelijkheden (vervanging of aanpassing) geen sprake is, dan zullen wij u doorverwijzen naar een implantoloog. De beoordeling is in zo’n geval dat u implantaten krijgt voordat er een nieuwe prothese voor u gemaakt wordt.

Voor het beste resultaat
Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al gelden voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om de implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard uzelf gezond zijn. Verder moet u bereid zijn de implantaten en het kunstgebit dat daarop bevestigd wordt, goed te reinigen. Tot slot, roken en overmatig alcoholgebruik hebben een nadelig invloed op het succes van het implantaat.

De tandprotheticus en implantoloog
De tandprotheticus en implantoloog werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke, onderlinge afspraken. In de meeste gevallen bezoekt u eerst de tandprotheticus. Na beoordeling van uw mond of na een periode waarin u een “normaal” kunstgebit heeft gedragen, kan het houvast van de onderprothese zo slecht zijn dat implantaten ter sprake komen. Het ondergebit zit dan simpelweg te los. Door de geslonken kaak is er vaak geen hoogte meer aanwezig om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u ermee instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen, verwijzen onze praktijken u schriftelijk door naar de implantoloog met wie wij samenwerken.

De implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult. Als u uiteindelijk uw implantaten heeft gekregen, licht de implantoloog onze praktijk weer schriftelijk in over de stand van zaken. Vervolgens zal de verdere behandeling weer bij ons plaatsvinden. Wij zullen starten met de vervaardiging van de nieuwe prothese op implantaten. Samenvattend: Tandprothetische praktijk Dentoss verzorgt het uitneembare deel van uw kunstgebit, de implantoloog verzorgt het vastzittende deel in het kaakbot.

Het plaatsen van de implantaten
Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken. Om te beginnen ontvangt de implantoloog u om samen een inzicht te krijgen in uw gezondheid. Voor het welslagen van de behandeling is het immers van belang om inzicht te hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u hier melden.

Vervolgens zal de implantoloog uw mondholte inspecteren. Ook maakt hij een röntgenfoto van uw kaken. Aan de hand van het onderzoek en de foto maakt de implantoloog een behandelplan. Dit plan bespreekt hij met u. Aarzelt u niet om toelichting of aanvullende informatie te vragen, de implantoloog zal u zo goed mogelijk antwoord geven. Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoed wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Na deze ingreep wordt er op de implantaten afdekschroeven geplaatst.

Eerste 2 weken na plaatsen van de implantaten is raadzaam om onder prothese niet te dragen in verband met verkeerde belastin van implantaten. Na twee weken worden uw hechtingen verwijderd en oude onderprothese wordt aangepast zodat u die weer kunt dragen. Nadat u de implantaten heeft gekregen moeten ze eerste goed hechting krijgen met uw bot. De ingroei periode duurt meestal 6-8 weken.

Het maken van de prothese op implantaten
Opnieuw zullen er verschillende afspraken nodig zijn voor het aanmeten van uw nieuwe prothese of voor het veranderen van uw nieuwe prothese op implantaten (zie behandelplan). Ons gehele team zal haar uiterste best betrachten om uw gebitsprothese perfect op de implantaten te laten passen.

Controle

Tandprothetische praktijk Dentoss
 en de implantoloog maken beiden na het plaatsen van de prothese een aantal afspraken met u voor nacontroles.

Reiniging is van cruciaal belang
Implantaten gaan in principe lang mee. Een goede hygiëne voor uw mond en uw prothese is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast moet u regelmatig naar de implantoloog of mondhygiënist om uw implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het schoonhouden van de prothese en de mondholte. Om deze te controleren dient u een aantal afspraken met onze praktijk te maken.

 

Gedeeltelijke prothese

Partiële of frame prothese

De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de gedeeltelijke prothese. Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een gedeeltelijke prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de gedeeltelijke prothese werkt de tandprotheticus dus nauw samen met uw tandarts. Immers uw tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus die van de gedeeltelijke prothese.

Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden. De tandprotheticus zal dan in samenwerking met uw tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal dan een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.

Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?

 • de kunststof plaatprothese met of zonder klammers (haakjes)
 • de frame prothese

De kunststof plaatprothese

Indicatie:

 • als de resterende eigen tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen
 • als noodvoorziening
 • voorloper van de volledige prothese
 • wanneer er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of een frameprothese.

De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist, vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer het houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.

De frameprothese

Indicatie:

 • als er enkele voortanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken
 • als lange termijn oplossing
 • als de resterende tanden sterk voldoende zijn om deze constructie te dragen
 • wanneer het vervaardigen van een brug niet mogelijk is

De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofd verbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.

Behandelplan

Het vervaardigen van de gedeeltelijke prothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw tandprotheticus iets afwijkt van dit stappenplan maar toch tot hetzelfde resultaat komt.

1e afspraak: Intake gesprek

U meldt zich bij uw tandprotheticus om een gedeeltelijke prothese te laten vervaardigen. Deze zal de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar uw tandarts. In de verwijsbrief staat vermeld wat uw tandprotheticus wil gaan maken en het verzoek aan de tandarts om de resterende elementen te controleren. Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw gedeeltelijke prothese en dat deze samenwerkt met een tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan uw tandprotheticus met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden en dat uw tandarts uw resterende elementen heeft gecontroleerd.

2e afspraak: Eerste afdrukken

De eerste afdrukken van uw beide kaakdelen worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken en welke kleur voor de tanden en kiezen er gebruikt moet worden.

3e afspraak: Definitieve afdruk

Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de gedeeltelijke prothese bepaald.

4e afspraak: Beetbepaling

Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen uitgezocht. Soms kan deze afspraak gecombineerd worden met de 3e afspraak.

5e afspraak: Passen

Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen. Tevens wordt vastgesteld of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.

6e afspraak: Plaatsen van de prothese

De gedeeltelijke prothese wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.

7e afspraak: Controle

De volgende dag volgt een nacontrole door uw tandprotheticus.

 

Eerste kunstgebit

Van eigen tanden en kiezen naar een kunstgebit (eerste prothese/noodprothese)

U krijgt een kunstgebit. Dit is een grote verandering. De stap van eigen tanden en kiezen naar een kunstgebit is geen gemakkelijke stap en zal zeker wennen zijn en gepaard gaan met last tgv drukplekken en het los gaan zitten tgv het slinken van de kaken. Dit is vaak een emotioneel traject. Wij proberen u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens, maar ook na dit traject.

Het kunstgebit wordt direct geplaatst

Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal 3 maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit. Waardoor uw kaak/ tandvlees naar de vorm van de prothese gaat staan.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunners? Voor het trekken van de tanden en/of kiezen is het erg belangrijk uw arts te raadplegen of u met de inname van de bloedverdunners moet stoppen. Raadpleeg uw arts/specialist hoe lang op voorhand met de bloedverdunners gestopt moet worden en wanneer u weer mag beginnen. Dat is voor ons erg belangrijk te weten, er moet in het geval van deze medicatie standaard gehecht worden. Hechtingen Zijn er na het verwijderen van uw kiezen en/of tanden hechtingen geplaatst dan worden deze 2 weken daarna verwijderd.

Het maken van de prothese

1. Het nemen van de afdruk.

Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden/kiezen trekt , worden door uw tandprotheticus een kunstgebit gemaakt. Eerste stap is maken van de afdrukken van uw kaken. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. 2.

2. Beetbepaling:

Bepaalt hoe de kiezen op elkaar moeten komen te staan.

3. Gedeeltelijk passen in was:

De tanden/kiezen staan op een “los” plaatje om te zien of deze elkaar in de mond op de juiste manier raken. Soms (afhankelijk van de situatie in de mond) kunt u bekijken hoe het resultaat gaat worden, er kunnen in deze fase altijd nog aanpassingen worden gedaan, mocht u niet tevreden zijn. Bent u tevreden over de kleur, de vorm en de stand van uw eigen tanden? Of misschien juist niet? Informeer uw tandprotheticus hierover voordat het kunstgebit wordt gemaakt. Uw tandprotheticus kan u hierin advies geven, en u eventueel de proefprothese direct aanpassen. Hij zal proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden.

4. Tanden trekken en de prothese plaatsen:

Het kunstgebit is klaar. U wordt verdoofd en de laatste tanden/kiezen worden getrokken. Direct na het trekken wordt het kunstgebit geplaatst

5.  Controle:

Na 24 uur komt u terug bij de om de prothese voor het eerst uit de mond te halen. Er wordt gecontroleerd of alles in de mond in orde is. U mag de prothese de eerste 24 uur beslist niet uitdoen! Als u de prothese binnen deze 24 uur wel uitneemt vouwt uw tandvlees zich als een klaproos naar buiten en krijgt u het gebit er in veel gevallen niet meer overheen. U zult dan enkele weken moeten wachten tot het tandvlees voldoende geslonken is om de prothese er weer in te krijgen.

De Instructie:

De eerste dag

Uw kunstgebit zal waarschijnlijk de eerste dag nog niet lekker zitten. Het kan klemmen en soms pijn veroorzaken. Toch mag u het niet uit de mond halen. U kunt er de wonden mee openhalen en u tandvlees kan gaan zwellen, zodat het kunstgebit niet meer goed in de mond past, en zelf niet meer in kunt krijgen. De eerste uren na het trekken kan uw speeksel rood zijn. Dat komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, maar dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt u beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden, door het spoelen laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw. Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Waarschuw dan uw tandarts. Voor pijnklachten die door uw prothese worden veroorzaakt gaat u terug naar de tandprotheticus. Als pijnstiller kunt u paracetamol gebruiken. Als u een recept voor een andere pijnstiller hebt meegekregen kunt u deze gebruiken. Gebruik van aspirine als pijnstiller wordt afgeraden, hier kunt u nabloedingen van krijgen. De tandarts spreekt met u af wat u de eerste 24 uur wel en niet mag doen. Alcohol en roken vertragen het genezingsproces en kunnen de pijn verergeren. Daarom is het beter dit achterwege te laten. Tot ongeveer 3 dagen na de behandeling.

Wennen aan het kunstgebit

Pas na de eerste 24 uur mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat er wordt afgesproken, doet de tandarts/tandprotheticus dat, of, in enkele gevallen, doet u dat zelf. Wees voorzichtig voor de wonden als u dat zelf mag doen. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon onder de kraan met water en zeep. Laat dan ook de wasbak vol water lopen, zodat deze niet kapot kan vallen!). Om uw mond te reinigen, kunt u voorzichtig spoelen met lauw water. Indien er een spoelmiddel is voorgeschreven dit gebruiken conform het voorschrift. Het kan zijn dat er een soort brandwondjes, witte en/of rode blaartjes ontstaan. Dit zijn drukplekken, het is erg belangrijk dat u naar de tandprotheticus gaat om de prothese op die plaatsen te ontlasten. Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verdwijnen en kunt u gaan wennen aan uw kunstgebit. Dat vraagt tijd. Het gaat bij de een sneller dan bij de ander.

Het eten

De eerste tijd zult u met het eten wat moeite hebben. Eet zacht en makkelijk voedsel zoals puree, gehakt of zacht fruit. Later kunt u langzaam harder voedsel proberen.

Praten

In het begin praat u wat onwennig. U slist bijvoorbeeld, bepaalde klanken zijn anders. Het is alsof u met volle mond praat. Dit is normaal, uw mond moet nog wennen aan het kunstgebit. Na enkele dagen gaat dit een stuk beter.

Het schoonhouden van de prothese

Vanaf de 2e dag nadat de prothese is geplaatst, is het belangrijk na iedere maaltijd de prothese goed schoon te maken. Zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. De prothese met een borstel, water en zeep goed schoonmaken, zorg dat de voedselresten goed zijn verwijderd. Er is bij de drogist een protheseborstel verkrijgbaar, de voorkeur gaat uit naar niet geparfumeerde zeep. Geen tandpasta of steradent gebruiken! Hier beschadigt u de kunsthars en de tanden van de prothese mee. De prothese verliest de natuurlijke glans en wordt dof en lelijk.

Slapen met of zonder kunstgebit

Uw kaken hebben een tijdje nodig om aan het kunstgebit te wennen. Laat uw kunstgebit de eerste weken dan ook ’s nachts in uw mond, het gebit werkt als een drukverband en de kaken krijgen hierdoor een gunstigere vorm. Daarna (als de wonden van trekken genezen zijn) is het juist beter om het voor het slapen gaan wel uit te doen. Op die manier krijgen uw kaken en slijmvliezen de nodige rust. Bewaar het kunstgebit in een bakje met water. Geen heet water.

Reinigen van uw mond

Houd behalve uw kunstgebit ook uw mond schoon. Spoel in het begin, als de wonden nog niet helemaal zijn genezen uw mond na elke maaltijd met een beetje lauw water, en het eventueel voorgeschreven spoelmiddel.

Daarna kunt u uw tandvlees met een zachte tandenborstel poetsen. Gebruik daarvoor gewone fluoridentandpasta. Masseer minstens 1x per dag het slijmvlies waarop uw kunstgebit rust: uw kaken en de overgang van de kaak naar de wangen. Poets ook uw gehemelte.

6. Na controle:

Aanpassingen/ opvullen

De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen. Maak dan een afspraak want de tandprotheticus kan aan het kunstgebit een kleine correctie doen. Als het na zo’n eerste correctie nog niet ideaal is, maak gerust een nieuwe afspraak. Als de wondjes aan het genezen zijn gaat het tandvlees slinken. Na verloop van tijd zult u het gevoel hebben dat uw kunstgebit losser is gaan zitten. Doordat de wonden zijn genezen, zijn de kaken iets geslonken en is er ruimte ontstaan tussen de kaak en het gebit. De tandprotheticus kan een tijdelijke laag/voering in uw kunstgebit aanbrengen, waardoor het weer steviger zit. Geleidelijk zullen uw kaken nog verder slinken. Drie maanden na het plaatsen van de prothese is het slinken van de kaak over zijn hoogtepunt heen en wordt er een nieuwe pasvorm ingelegd. (rebasing) Er wordt dan een nieuwe afdruk gemaakt en de prothese wordt hierop aangepast. In veel gevallen is het nodig om na 6 tot 12 maanden een geheel nieuw kunstgebit te vervaardigen. Het kunstgebit na het trekken van de kiezen en/of tanden noemen we ook wel een “noodprothese”.

7. Jaarlijkse controle

Om pijn te voorkomen en om loszitten van uw kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te raden minstens 1x per twee jaar naar de tandprotheticus te gaan. Ga ook als u geen klachten heeft. Het slinken van uw kaken gaat heel ongemerkt. De tandprotheticus controleert bovendien of uw mond nog goed gezond is

Implantaten

Het probleem:

Tanden en kiezen kunnen verloren gaan door een ongeval, tandbederf en/of ontstekingen van het tandvlees en het omringende steunweefsel. Uiteindelijk kan dit leiden tot volledige tandeloosheid en bent u aangewezen op een kunstgebit. Het kaakbot zal echter langzaam slinken, waardoor er minder steun aanwezig zal zijn en het kunstgebit los gaat zitten.

Wat is een implantaat:

Een implantaat is een kunstwortel, die in het kaakbot geplaatst wordt. Implantaten zijn gemaakt van titanium en zien eruit als “schroefjes”. Titanium wordt door het menselijk lichaam volledig geaccepteerd: d.w.z. dat er geen afweerreactie van het lichaam optreedt. Een implantaat in de kaak als pijler voor tandvervanging komt het dichtst in de buurt van de natuurlijke tandwortel. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese en voorkomt voor groot deel het slinken van de kaak.

Hoe wordt de behandeling uitgevoerd?

De behandeling bestaat uit een aantal fases. Allereerst zal worden begonnen met het onderzoek en bespreken van het mogelijke behandelplan, in de volgende fase zullen de implantaten operatief worden ingebracht. De laatste fase is het maken van een prothese op implantaten.

De behandeling:

Het onderzoek: Het onderzoek bestaat uit een medisch en tandheelkundig deel. Om te kunnen beoordelen of er voldoende bot aanwezig is, zijn röntgenfoto’s nodig. Röntgenfoto’s spelen een belangrijke rol bij de planning van de ingreep. Op een panorama foto (OPG) kan de implantoloog goed de afstand tot anatomische structuren zoals een belangrijke zenuw in de onderkaak of de kaakbijholte in de bovenkaak, inschatten. In moeilijkere gevallen kunnen er meer opnames worden gemaakt zoals een CBCT-scan, waarbij het zelfs mogelijk is m.b.v. de computer de positie van de implantaten driedimensionaal te plannen. De lichamelijke gezondheid wordt met de patiënt doorgenomen en een behandelvoorstel met de eventuele mogelijkheden wordt besproken.

Aanvraag bij de verzekering: De behandeling moet in enkele gevallen worden aangevraagd bij de verzekeraar. Pas na machtiging door de zorgverzekeraar vindt de behandeling plaats. De kosten van de behandeling worden geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw verzekeringsvorm.

In het geval van een kunstgebit betalen de patiënten alleen een beperkte eigen bijdrage wanneer op de implantaten een nieuw kunstgebit gemaakt moet worden. Implantaten ten behoeve van kronen of bruggen vallen niet onder de basisverzekering. De behandeling wordt afhankelijk van uw polisvoorwaarden, gedeeltelijk vergoed uit een aanvullende tandartskostenverzekering.

De voorbereiding: Dit is een voorbereidende afspraak voorafgaand aan de behandeling. De recepten worden meegegeven, zoals oa: pijnstiller, antibiotica en spoelmiddel. Tevens wordt het toestemmingsformulier ondertekend. Indien u al medicatie heeft raadpleeg dan bij uw eigen apotheek of de recepten in combinatie met uw medicatie genomen kunnen worden. Gebruikt u bloedverdunners pleeg dan overleg met uw arts.

De implantatie: Het plaatsen van een implantaat is een kleine operatieve ingreep. Implantaten worden onder plaatselijke verdoving in het kaakbot geplaatst. Op de plaats waar 1 of meerdere implantaten moeten komen wordt een snede in het tandvlees gemaakt, deze wordt vervolgens opzij geschoven waarna het kaakbot zichtbaar wordt. Vervolgens wordt een gaatje in het kaakbot geboord. De 1ste boor, die gebruikt wordt is smal, de volgende boor is echter iets breder, dit wordt herhaald totdat het boorgat breed genoeg is om het implantaat erin te draaien. De boren worden gekoeld met infuusvloeistof wat een beetje zout smaakt. Het tandvlees wordt met behulp van hechtingen weer gesloten.

Twee manieren van inbrengen:

1-fase implantaten: Na het plaatsen van het implantaat wordt er een knopje op het implantaat geschroefd. Deze steekt na het hechten boven het tandvlees uit. Bij een 1-fase inheling hoeft het tandvlees niet nogmaals opengemaakt te worden en kan na de inhelingsfase direct een afdruk genomen worden.

2-fase implantaten: Na het plaatsen van het implantaat wordt er een afdekschroefje op het implantaat geschroefd die na het hechten onder het tandvlees zit. Bij een 2-fase inheling wordt na het maken van een klein sneetje het implantaat opgezocht en daarop een knopje (healing abutment) geschroefd dt boven het tandvlees uitsteekt. De tweede operatie is vaak een kleine ingreep, welke weinig nabezwaren geeft.

De keuze van een 1-fase of 2-fase inheling is mede afhankelijk van het gebruikte implantaatsysteem, maar andere omstandigheden, zoals oa. Een bothersteloperatie kunnen redenen zijn om voor een 2-fase inheling te kiezen. Welke aanpak voor u specifieke situatie is zal met u besproken worden.

Na het implanteren: In het algemeen is de napijn minimaal en met pijnstillers goed te onderdrukken. Indien er een zwelling optreedt kan dit door te koelen beperkt worden. We adviseren u de dag van het implanteren rustig aan te doen en geen afspraken te maken. De net geplaatste implantaten mogen niet belast worden en de onderprothese kan dan ook 2 weken niet worden gedragen.

Uw kunstgebit wordt 2 weken na de behandeling aangepast met een siliconenlaag. Het is belangrijk om de implantaten goed te laten “rusten”, ivm het vastgroeien, niet te veel te belasten. Het is daarom ook aan te raden om in die periode zacht voedsel te eten.

De 1ste 3 weken mag u op de plaatst van de wondjes niet poetsen, 1 week spoelen met het voorgeschreven spoelmiddel, 3 dagen spoelen na hechtingen verwijderen. (kunstgebit poetsen met water en zeep, de siliconenlaag lost op als deze in contact komt met menthol, zoals pepermunt, kauwgom, tandenpasta.)

Hechtingen verwijderen: 2 weken na het implanteren worden de hechtingen verwijderd, implantaten stabiliteit en de genezing van de wond gecontroleerd. 3 dagen na hechtingen verwijderen mag u, bij de 1-fase implantaten, de knopjes met een zachte tandenborstel en perio-aidgel poetsen. Uw kunstgebit mag u weer gaan dragen, maar ’s nachts dient deze uitgenomen te worden, om te voorkomen dat u op het implantaat “bijt”.

De ingroeifase: Na het inbrengen van het implantaat volgt een fase van ongev. 2 maanden waarin het implantaat stevig wordt verankerd in het bot. De tijdsduur is afhankelijk van een aantal factoren zoals hoeveelheid en kwaliteit van het bot.  Tijdens deze afspraak bekijken we het tandvlees en stabiliteit van het implantaat. Bij deze afspraak wordt met u het vervolg van de behandeling besproken, vervaardigen van kunstgebit.

De nazorg:

Nadat het kunstgebit is geplaatst moet er regelmatig controles worden uitgevoerd. Gekeken wordt of de implantaten nog goed vast zitten, of het tandvlees gezond is en of de mondhygiëne in orde is.  Er worden foto’s gemaakt om te zien hoe het bot rond het implantaat zich gedraagt. Een goede mondhygiëne is van allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. Bij het plaatsen van de prothese krijgt u instructie voor het schoonhouden van de implantaatconstructie.

 

Reparaties

Als uw kunstgebit stuk gaat kan het in de meeste gevallen gerepareerd worden. Lijm, vijl of slijp nooit aan de prothese. Dit kan de prothese onherstelbaar beschadigen.

Er wordt ook gekeken waarom de prothese stuk is gegaan. Heeft u het laten vallen is dit niet zo erg. Als het in de mond is stuk gegaan betekent dit vaak dat het niet goed meer past of functioneert. U krijgt dan een advies met wat u het beste kunt doen.

De kosten van de reparatie of het opvullen van uw kunstgebit worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering mits in de kaak van het te repareren kunstgebit geen eigen tanden of kiezen meer staan. Een gedeeltelijke prothese wordt alleen vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering.

Ontmoet De tandprotheticus

Jesenka Ahmic, Tandprotheticus

Jesenka Ahmic

Jesenka Ahmic

Jesenka is in 2003 summa cum laude afgestudeerd als tandprotheticus en heeft sindsdien ruime ervaring opgedaan bij diverse tandprothetische praktijken. Sinds 2021 is ze een nieuwe aanwinst in oss met een volledig nieuwe praktijk aan de Vlinderhof 7 in Oss!

 

 

Close

Jesenka Ahmic

Tandprotheticus

Waarom Dentoss

Spoedservice

1

20 jaar
Ervaring

2

Full service tpp

3

Samenwerking met verzekeraars

4

Fijne wachtruimte

5

Gratis parkeren

6

Maak een Afspraak

  Patienten Ervaringen

  Wilt u graag een recensie achterlaten, dan kan dat ook via Zorgkaartnederland. Klik hier.

  Ik heb een klikprothese waar ik zeer tevreden over ben. Jesenka krijgt van mij een 10 voor deskundigheid en klantvriendelijkheid.  Ze werkt met veel geduld naar een goed eindresultaat.

  Mieke

  Mieke Oss

  Ik wil u hartelijk bedanken. Ik kan u niet vertellen hoe blij ik ben door u te zijn geholpen. Ik wil bij wijze van appreciatie een getal van waardering geven voor de zeer prettige behandeling en omgang die ik heb mogen ervaren. Dit getal wordt een 10+. Uiteraard geldt deze cijfer ook voor de prothese die zo vakkundig is gemaakt dat het een goed gevoel in mijn mond geeft. Ik kan weer opgelucht en breed lachen. Nogmaals, hartelijk dank.

  L.G. Oss

  Ik wil graag doorgeven dat mijn nieuwe prothese prima past. Heb deze nu een week. Met vriendelijke groet, Yvonne.

  Yvonne Oss

  Contacteer Dentoss

  Vlinderhof 7,
  5345 JX Oss
  0412802301
  Openingstijden: Ma: 08.30-17.00 Di: 08.30-16.00 Wo: 08.30-17.00 Do: 08.30-17.00 Vr: 08.30-14.00

  In verband met vakantie is de praktijk gesloten tot en met maandag 12 augustus 2024. Dinsdag 13 augustus 2024 is de praktijk vanaf 10:00 uur weer open. Excuses voor het ongemak.


  (U kunt door naar de website na het klikken op het kruisje rechtsonder.)

  Vriendelijke groet, Dentoss.